Το Δημόσιο Αλλάζει.
Συν-διαμορφώστε το!

Στοιχεία

Βασική αρχή του σχεδιασμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί η παροχή κάθε ψηφιακής υπηρεσίας από ένα κεντρικό σημείο. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται μία κεντρική Διαδικτυακή Πύλη, το gov.gr, ένα κεντρικό σημείο εισόδου και ψηφιακής εξυπηρέτησης, όπου θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι ψηφιακές λύσεις και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και λοιποί συναλλασσόμενοι με το Δημόσιο. Η Πύλη αυτή φιλοδοξεί να επιλύσει πάγια προβλήματα των Φορέων της δημόσιας διοίκησης, όπως η αυθεντικοποίηση, η διαλειτουργικότητα κ.ά., αλλά παράλληλα να εξυπηρετεί και τους πολίτες/ επιχειρήσεις.

Η πρώτη έκδοση της Πύλης έχει στόχο την ενσωμάτωση των ήδη υλοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.