Πολλές μικρές νίκες

Πολλές μικρές νίκες

Βραχυπρόθεσμες Δράσεις

Επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με στοχευμένες δράσεις υψηλής ωφέλειας που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και των επιχειρήσεων και  διευκολύνουν το έργο των φορέων της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Συμμετοχικότητα

Προσβλέπουμε στη δημιουργία ομάδων αποτελούμενες από εξειδικευμένα στελέχη με αυξημένες δεξιότητες για την υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Εκπαίδευση, ενεργοποίηση και διάχυση τεχνογνωσίας για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης & επιχειρήσεων, επαγγελματίες του Design & της Πληροφορικής, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, την πολιτική ηγεσία και ενεργούς πολίτες.

Συμβάλλουμε στη διάχυση γνώσης και τη διαμόρφωση καλών πρακτικών για την ψηφιακή διακυβέρνηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από Κοινότητες Πρακτικής και συνεργασίες.

Τεχνολογίες και Διαδικασίες

Επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και των επιχειρήσεων και διευκολύνουν το έργο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Υιοθετούμε και αναπτύσσουμε εργαλεία και ανοιχτά πρότυπα που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την απρόσκοπτη λειτουργία των έργων.

Ενημερωθείτε για τις εσωτερικές και τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.