Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την  το ΕΔΥΤΕ ανασχεδιάζουν την πλατφόρμα διαβουλεύσεων opengov.

Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιούμε έρευνα για να κατανοήσουμε την εμπειρία χρήσης. Αυτό θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε ευκαιρίες για βελτίωση της υπάρχουσας πλατφόρμας ή και να προτείνουμε, αν κρίνεται σκόπιμο, νέα εργαλεία για την υποστήριξη των διαβουλεύσεων.

 

To ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Δεν θα χρειαστεί να αφιερώσετε περισσότερο από 3 λεπτά για την συμπλήρωσή του.

 

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ!

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το ερωτηματολόγιο παρακαλώ επικοινωνήστε στο email: digigov-action@grnet.gr.

This will close in 20 seconds