18.03.2021 | 18:00

Διαδικτυακή παρουσίαση για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και το OpenStreetMap (OSM)

Στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης, ενεργοποίησης και διάχυσης της τεχνογνωσίας – Tech Days – που έχει αναλάβει το Τμήμα Συμμετοχικότητας και Ανοιχτών Δράσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, διοργανώνεται η διαδικτυακή παρουσίαση για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και το OpenStreetMap (OSM).

Περιεχόμενα της παρουσίασης είναι μια σύντομη εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και στο OpenStreetMap (OSM), ως το πλέον διαδεδομένο και διαθέσιμο ανοιχτό σύστημα και στον Ελληνικό χώρο, καθώς και οι σύγχρονες λύσεις που αφορούν στα γεωχωρικά έργα της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 και οι σχετικές με αυτά τεχνολογίες.

 

Μέρα: Πέμπτη 18.03.21 |18:00

Διαδικτυακά: e:presence

Oμιλητής:

Χρήστος Ιωσηφίδης 

Ο Χρήστος Ιωσηφίδης είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Α’ στο Εργ. Τηλεπισκόπησης του ΕΜΠ, Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ και εξωτερικός συνεργάτης στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Ασχολείται με το Ελεύθερο Λογισμικό τα Ανοιχτά Πρότυπα και Ανοιχτά Δεδομένα με εστίαση στην γεωπληροφορική και την σχετική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και άλλων εφαρμογών.

Ατζέντα: 

  1. Εισαγωγή Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)  
  2. Εισαγωγή OpenStreetMap (OSM) 
  3. Παραδείγματα με σύγχρονες λύσεις για τα γεωχωρικά έργα της Βίβλου και οι σχετικές με αυτά τεχνολογίες
  4. Συζήτηση

 

Διάρκεια:  Έως 90 λεπτά

Εγγραφή: Διαδικτυακή παρουσίαση για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και το OpenStreetMap (OSM)